header-photo

Scholing

Kennis over en ervaringen met het revalidatieprogramma Alles is revalidatie en de DenkWijzertraining willen wij graag delen met professionals en zorginstellingen. Naast de boeken wordt daarom scholing en supervisie aangeboden. Hieronder volgt een kort overzicht over reeds gegeven scholing en mogelijkheden daartoe in de toekomst.

2011-2013
Vanuit Laurens zijn 9 werkconferenties over het revalidatieprogramma Alles is revalidatie georganiseerd. Deze werden gegeven door de medewerkers van het interdisciplinaire team van de CVA-revalidatie-afdeling. In de werkconferentie kwam het volgende aan de orde: de achtergrond van het revalidatieprogramma, het ontwikkelen en implementeren van Alles is revalidatie en een kennismaking met alle groepstherapieen. De werkconferenties zijn door ruim 500 medewerkers van verschillende GRZ-instellingen uit heel Nederland bezocht.

2011-heden
Presentaties en workshops over Alles is revalidatie en de DenkWijzertraining zijn door Marieke Terwel gegeven op symposia voor verschillende professionals waaronder psychologen, artsen, ergotherapeuten, cognitief trainers, verpleging, managers en fysiotherapeuten. Deze symposia en congressen werden georganiseerd door het NIP, Gerion, het Trimbos Instituut, Mark Two Academy, VCRT, PgD, UNO-VUmc, Boerhaave-LUMC, StudieArena, DAZ, Evean, De Hoogstraat en CME-online.

2017-heden
Voor CME-online, online nascholingsinstituut voor de gezondheidszorg, zijn door Marieke Terwel meerdere e-learninglessen ontwikkeld. Deze zijn gemaakt voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, en voor fysiotherapeuten.

2017-heden
In de Gerion cursus 'Geriatrische revalidatie na CVA: rollen van de psycholoog' wordt een dagdeel scholing aangeboden over Alles is revalidatie en de DenkWijzertraining. Tijdens de kaderopleiding aan specialisten ouderengeneeskunde wordt een dagdeel besteed aan cognitieve revalidatie en de DenkWijzertraining. Beiden worden verzorgd door Marieke Terwel.

Supervisie
Naast scholing bied ik supervisie aan voor psychologen (in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog) en andere zorgprofessionals over Alles is revalidatie en de DenkWijzertraining. Wil je meer weten over mogelijkheden voor supervisie (ook online), neem dan contact op met Marieke Terwel via de mail: info@allesisrevalidatie.nl