header-photo

De praktijk

Het revalidatieprogramma Alles is revalidatie en de Denkwijzertraining worden op verschillende plaatsen in Nederland in praktijk gebracht. Hoe inspirerend! Inmiddels wordt op dit moment promotieonderzoek gedaan door Lian Tijsen naar een uitdagend revalidatieklimaat in de revalidatiezorg. Willem Vreeken, specialist ouderengeneeskunde, heeft de Denkwijzertraining geïmplementeerd en stelde zijn ervaringen hiermee op schrift. Studio GRZ bracht het boek Het team aan zet uit waarin uitgebreide aandacht is voor het revalidatieklimaat in de GRZ. Door Marieke Terwel zijn voor specialisten ouderengeneeskunde en fysiotherapeuten verschillende e-learning lessen bij CME-online gemaakt over het revalidatieprogramma Alles is revalidatie en de DenkWijzertraining. Meerdere verpleeghuizen en revalidatiecentra brengen inmiddels Alles is revalidatie in de praktijk en sommigen hebben hier ook filmpjes van gemaakt.

E-learning
Cognitieve revalidatie is binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) een relatief nieuwe behandelvorm voor CVA-revalidanten met een beroerte. Een belangrijke ontwikkeling, want het aantal CVA-revalidanten met cognitieve beperkingen is aanzienlijk en de gevolgen zijn vaak ernstig en veelal chronisch van aard. Cognitieve revalidatie is momenteel de beste vorm van behandeling voor cognitieve beperkingen. Hieronder worden verschillende revalidatiemethoden geschaard zoals psycho-educatie, compensatiestrategieën en omgevingsmanagement. Revalidanten, naasten en hulpverleners geven aan dat het onderzoeksthema 'manieren om het cognitief functioneren te verbeteren na een beroerte' voor hen de hoogste prioriteit heeft als het gaat om het leven na een beroerte. Cognitieve revalidatie binnen de ouderenzorg staat echter nog in de kinderschoenen. Hoe dit vorm kan krijgen wordt geïllustreerd aan de hand van een innovatieve groepsgewijze vorm van cognitieve revalidatie, de DenkWijzertraining. Voor zowel specialisten ouderengeneeskunde als voor fysiotherapeuten zijn twee e-learning lessen ontwikkeld bij CME-online. Deze kunnen fungeren als onderdeel van hun herregistratie.

Boek
In het boek 'Het team aan zet, praktische aanbevelingen voor professionals werkzaam in de geriatrische revalidatie' beschrijven Roland van Peppen en Arnold Jongenburger belangrijke thema's en opvattingen over revalidatie, gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwing en ervaringen uit de praktijk. Onder meer over het revalidatieklimaat en het implementeren van verbeterplannen op de revalidatieafdeling. Gastauteurs hebben ieder 'een tip voor het team' geschreven. De bijdrage van Marieke Terwel tref je hieronder. Wil je meer informatie over het boek klik dan hier.

Deel je kennis en ervaring!
Als je een mooi activerend revalidatieklimaat hebt opgezet, deel het dan met anderen! Niets geeft zo'n 'boost' aan het team als samen naar buiten treden. In de geriatrische revalidatiezorg hebben we voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor revalidanten en hun naasten. Hierdoor hebben we als team vanzelfsprekend nagedacht over wat de kern van ons revalidatieklimaat is. Staan de neuzen meteen dezelfde kant op. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten vertellen we (verpleging én andere behandelaren) over onze visie en hoe we dat hebben vertaald naar de werkvloer. Revalidanten doen ook mee, door in een interview te vertellen wat ze ervan vinden. Tip: dit kun je ook van tevoren als een filmpje opnemen. Het gaat natuurlijk pas echt leven als je het revalidatieklimaat ook zelf ervaart. Door een rondleiding op de revalidatieafdeling en te tonen wat daaraan activerend is, raakt iedereen betrokken. We vinden het verrassend dat revalidanten trots vertellen en laten zien waarmee ze bezig zijn. Of aangeven zelf toch ook nog nieuwe informatie te horen van de therapeuten. Familie en vrienden begrijpen nu veel beter waarom we doen wat we doen en welke inzet we van hen vragen. Wat we echt kunnen aanraden is om de naasten deel te laten nemen aan een onderdeel van het revalidatieklimaat. Samen met de revalidanten, zodat zij ook weer kunnen uitleggen hoe dat gaat tijdens de revalidatie. Hiervoor is de 'Informatiegroep' uit het revalidatieprogramma 'Alles is revalidatie' heel geschikt. Behalve een onderdompeling in het revalidatieklimaat, is het meteen een mooi moment om vragen te stellen, uitleg te geven en elkaar (beter) te leren kennen. Niet alleen kan het team uitdragen waar het revalidatieklimaat voor staat, tegelijkertijd kan geleerd en aangesloten worden bij de behoeften en wensen van de revalidanten en hun naasten. Tijdens de evaluaties horen we vaak opmerkingen van familie en vrienden als "maar nu snap ik waarom ik niet langs moet komen tijdens een groepstherapie" en "daarom vragen jullie mij om mijn man/vrouw zelf koffie te laten zetten en dit niet over te nemen". De revalidanten blijken trots dat ze kunnen laten zien wat ze doen. En wij als interdisciplinair team, wij zijn natuurlijk ook trots. Als 'team aan zet', dat geeft pas een goed gevoel!

Promotieonderzoek
Lian Tijsen schrijft in haar blog het volgende: Iedereen die binnen de geriatrische revalidatie (GRZ) werkt, heeft ooit wel gehoord van een uitdagend revalidatieklimaat of een therapeutisch klimaat. In 2011 bracht Marieke Terwel het boek 'Alles is revalidatie' uit en sindsdien heeft het therapeutisch klimaat in de GRZ een hele ontwikkeling doorgemaakt. Door deze ontwikkelingen is een groot verschil ontstaan in niet alleen de naam die gebruikt wordt, maar ook in de inhoud van dit principe.
Om meer eenduidigheid en onderbouwing te krijgen, ben ik in maart 2018 een promotieonderzoek gestart. Een van de eerste uitkomsten is dat wij voortaan de naam 'uitdagend revalidatieklimaat' willen gaan gebruiken.
Voor wie verder wil lezen is hier haar artikel te vinden.

Praktijkonderzoek
Willem Vreeken, specialist ouderengeneeskunde, heeft binnen zorgorganisatie Het Baken de DenkWijzertraining geïmplementeerd en er nader onderzoek naar gedaan. Het doel is om met deze groepsgewijze cognitieve revalidatie, waarin de interdisciplinaire behandeling van de onzichtbare gevolgen van een CVA centraal staat, door efficiëntie meer behandeluren beschikbaar te krijgen. Dit leidt tot een intensivering en kwaliteitsverbetering van de revalidatie, met als gevolg dat de CVA-revalidant beter en eerder met ontslag naar huis kan. Wil je er meer over lezen, klik dan hier.

Filmpjes met Alles is revalidate in de praktijk:
Archipel Alles is revalidatie
Revalidatiefilm WVO Zorg 'Alles is revalidatie'
Ronssehof | Alles is Revalidatie
Interzorg Anholt: alles is revalidatie!